CONTEMPORANEO

ENDEREÇO:

Avenida Grécia

Bairro Passo d'Areia - Porto Alegre/RS

INCORPORADORA:

Goldsztein

ARQUITETURA:

Elizabeth Pocztaruk Arquitetos

PAISAGISMO:

Tellini Vontobel